Cirkelstad start programmaraad met landelijke partners

In de Week van de Circulaire Economie was de kick off van de programmaraad van Cirkelstad. Bestaande uit RWS, BZK, Dura Vermeer, Van Wijnen, Calduran en PHI Factory. Gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies geven op de programmering van Cirkelstad. Welke thema’s doen er toe het komende jaar? Waar is orde in chaos nodig? Waar ontbreekt visie voor de lange termijn? Waar zijn er gaten? Waar is eigenaarschap nodig? Dat is de opgave!

Doe het samen

Cirkelstad is een coöperatie. Haar bestaansrecht ligt dan ook bij de partners. Natuurlijk staan we elke dag in contact met hen,  maar hoe logisch is het om hen ook bewust een rol bij de programmering te geven van Cirkelstad? Voor bijvoorbeeld onze partnerdag, verschillende greenpapers, Futurebuild Holland en diverse lunchlezingen. Tijdens de kick off van de programmaraad kwam de discussie al goed los. En werd gezocht naar welke overkoepelende thema’s er zijn voor de brede sector; van utiliteit, woningbouw, gebiedsontwikkeling, infra tot aan gebruiker. Zoals een integrale visie en aanpak, CO2 impact, meervoudige waardecreatie en bouwen binnen planetaire grenzen.

Het advies van de programmaraad was vooral: “Doe het samen, want dan kom je verder!”

De programmaraad zal een aantal keren per jaar bij elkaar komen om inhoudelijke thema’s met elkaar te bespreken en actief samen op te trekken waar relevant.

Meer informatie via Thirza Monster, .

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Oproep aan gemeenten: Zet in op duurzame nieuwbouw, ga voor goud! | Opdrachtgevers hebben sleutel in handen voor circulaire woningbouw met lage MPG >