Cirkelstad Biobased

De eerste werklijn binnen Cirkelstad Biobased richt zich op Houtbouw. Binnen deze werklijn staat de Green Deal Convenant Houtbouw centraal, opgesteld in een intensieve ‘triple helix’-samenwerking.

Ooverheden, kennisinstellingen en marktpartijen – van startups tot grote bedrijven – kwamen tot een flinke lijst afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. In 2021 is het Convenant Houtbouw MRA 2021-2023 ondertekend door 14 gemeenten, 2 provincies, het rijk en vele private partijen. Inmiddels hebben meer dan 130 partijen het convenant ondertekend!

Het gezamenlijke doel vraagt flinke inspanningen van alle partijen op uiteenlopende gebieden, van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen worden bereikt door voortdurende samenwerking. We zijn nu bijna 2 jaar onderweg en hebben dus nog 2,5 jaar (tot eind 2025) om de 20% houtbouw ambitie te halen.

Binnen deze werklijn zijn we daarom continue bezig met de 5 actielijnen: locaties, businesscase, wet- en regelgeving, communicatie en kennisdeling en -opbouw. 

Een greep uit wat we doen:

  • Voor locaties werken we aan een locatiemonitor, waar we alle projecten in bouw en opgeleverde houtbouwwoningen in kaart brengen.
  • We doen een groot onderzoek naar de businesscase van houtbouwprojecten en wanneer deze voordeliger worden ten opzichte van traditionele bouw.
  • We werken samen met Circulaw voor stimulerende wet- en regelgeving voor houtbouw.
  • We organiseren verschillende kennisbijeenkomsten en we voeren een communicatiestrategie uit.

Meer weten of aansluiten? Neem contact op met Rosa Kip, spinner van Cirkelstad Biobased.

Contact

Rosa Kip

Spinner Cirkelstad Biobased


06 55100709