Bouwprogramma’s

Samen bouwen we aan circulaire iconische projecten.

Bouwprogramma’s hebben een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’.

Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen versneld de standaard maken.

De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

Programma’s

Bouwprogramma MRA

In samenwerking met TNO, C-creators en het EIB heeft Cirkelstad het Bouwprogramma MRA ontwikkeld. Dit eerste bouwprogramma is een jaar geleden gestart in de MRA en onlangs is de uitkomst van 1 jaar programma gepresenteerd.

Wil je weten in welke projecten deze kennis wordt toegepast en ontwikkeld? Bekijk een overzicht van de lopende projecten op de website van het bouwprogramma MRA.

Meer informatie over dit bouwprogramma vind je op de website van C-Creators.

Bouwprogramma MRA

Bouwprogramma Zuid-Holland

U ontwikkelt een circulair gebouw of gebied, maar loopt tegen vragen aan? Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt praktische ondersteuning bij circulair bouwen en ontwikkelen.

Met een community of practice en procesbegeleiding ondersteunen we uw circulaire ontwikkelvraag. Dit doen wij door het actief verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Van praten, naar doen. Zo maken we Zuid-Holland samen circulair.

Bouwprogramma Zuid_Holland