Cirkelstad Gebiedsontwikkeling

Kringlopen sluiten op gebouwniveau én gebiedsniveau is van essentieel belang om de circulair gebouwde omgeving waar te maken. Het is bekend dat verharding van de openbare ruimte een enorme milieu-impact heeft, groter dan gebouwen. Het is daarom cruciaal om het circulaire gedachtegoed ook op stedenbouwkundige schaal te werpen. 

Hoe vertaalt zich dat in gebiedsontwikkeling? En hoe kunnen eigenlijk het beste integrale keuzes gemaakt worden die alle verschillende (duurzaamheids)thema’s in acht nemen? Wellicht is integraliteit wel de oplossing, om onder andere de stapeling van ambities op te lossen. Alle stakeholders om de tafel krijgen op de juiste momenten, het liefst vroeg in het proces, is een pre. Dat is de kern van Cirkelstad Gebiedsontwikkeling.

Contact

Vera van Maaren

Spinner Cirkelstad Gebiedsontwikkeling

06 141 844 71

Jelle Buikema

Spinner Cirkelstad Gebiedsontwikkeling


06 3984 44 31