Cirkelstad Overheden

Cirkelstad overheden is een netwerk waarin we als rijk, provincies en gemeenten samen leren door te doen, kennis en ervaringen delen waardoor er een ‘routekaart’ gaat ontstaan en daar een gezamenlijke lobby op kunnen zetten. Dit alles om ook in lijn te blijven met de landelijke ontwikkelingen waar Cirkelstad een steeds prominentere rol krijgt inzake het aanleveren van inzichten, kennis en ervaringen voor het opstellen van wetgeving, beleid en in de rol van uitvoeringsorganisatie voor landelijke programma’s, waaronder de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en het programma Samen Versnellen – de landelijke standaard in ontwikkeling Het Nieuwe Normaal.

We delen projectervaringen, beleidsdocumenten en concrete instrumenten om zo volledig te worden in de eigen aanpak, circulair bouwen te verankeren in de eigen organisatie en marktkracht te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten kunnen het Rijk, provincies en gemeenten een praktijkcasus inbrengen en hier feedback, ondersteuning en tools bijvragen van hun collega’s van andere overheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer integrale en circulaire gebiedsontwikkeling, MPG, bouwen binnen CO2-budget en de borging van circulair bouwen in de interne organisatie.

LET OP: deze community is alleen voor overheden

Contact

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512