Column: wanneer is een bouwproduct herbruikbaar?

Hermen van de Minkelis over lessen van slopers

Als we met de bouwsector 50% circulair willen zijn voor 2030 moet er veel veranderen. Nu wordt er namelijk slechts 1% hergebruikt uit sloop. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat onze gebouwen simpelweg niet zijn ontworpen om te hergebruiken.

Als trots nieuw lid van Cirkelstad zal ik de komende tijd namens Sloopcheck een blog bijhouden over de lessen die we van slopers kunnen leren om herbruikbaarder vastgoed te ontwerpen. Hopelijk brengt dit een mooie discussie op gang waar u als lezer uw voordeel mee kunt doen. Deze eerste editie gaat over één van de bevindingen uit een project met Janssen de Jong.

Hergebruik

Voor het project met Janssen de Jong is Sloopcheck langsgegaan bij het sloopbedrijf Beijer & Zn. om te bespreken welke delen van het modulaire woonconcept in de toekomst waarschijnlijk herbruikbaar zijn voor slopers en om welke redenen wel of niet. De resultaten zijn voorgelegd aan het Green Team; een multidisciplinair team dat binnen de organisatie de circulaire transitie begeleidt.

Voordat we kijken naar een slooples uit het project met Janssen de Jong is het belangrijk om te begrijpen wanneer slopers een bouwproduct herbruikbaar achten. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat dit het geval is als hergebruik onder de streep economischer is dan reguliere sloop. Dit kan vereenvoudigd worden weergegeven in het bovenstaande sommetje.

Op basis van deze logica wordt onderscheid gemaakt tussen vijf gradaties van herbruikbaarheid. Als u hier een andere kijk op heeft of meer wilt weten ben ik via email bereikbaar voor een discussie.

Scharnierkap

Een van de producten die minder herbruikbaar lijkt te zijn dan gedacht, is de Scharnierkap. Deze scoort 3 op de schaal van herbruikbaarheid. Daarnaast is het product, zoals de sloper het kent, ook niet ideaal om te recyclen. Bij Beijer en Zn. werden meerdere redenen genoemd waarom het product voor hen lastig is om te hergebruiken in de huidige markt. Vervolgens is er met het Green Team gebrainstormd over oplossingen. Daar kwamen een hoop kansrijke suggesties uit naar voren!

De komende tijd zullen er meer lessen van slopers gedeeld worden om bewustzijn op te wekken voor het onderwerp. Volgens mij wordt er in de bouw namelijk niet genoeg rekening gehouden met de sloper die een bouwwerk later (gedeeltelijk) weer uit elkaar moet halen. Aan de andere kant vinden er in de bouw juist een hoop innovaties plaats die de circulaire transitie in een stroomversnelling brengen.

Discussie

Als u suggesties heeft voor de blog of de discussie wilt aangaan ben u daarom meer dan welkom! Ook als u vragen hebt, of benieuwd bent naar slooplessen voor uw project, kunt u gerust contact opnemen.

Hermen van de Minkelis

Hermen van de Minkelis

Sloopcheck

06 37401547

< 48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen | Circulaire innovator Leadax sluit zich aan bij de wereldtentoonstelling in Dubai >