Cursus Circulair Bouwen

Ben jij klaar voor een uitdagende praktijkgerichte cursus die jou de circulaire expert maakt binnen jouw organisatie? In de HanzePro cursus Circulair Bouwen ga jij je verdiepen in de circulaire transitie en ga je de circulaire principes direct toepassen in je eigen werk.   

Grondstoffen zijn niet meer onuitputtelijk. De toekomst vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Gebruik én hergebruik van bestaande gebouwen, gebieden en infrastructuur.  Deze circulaire benadering van bouwen vraagt om het gebruik van duurzame grondstoffen en materialen, het beperken van afval en het reduceren van de CO2-uitstoot, water- en energieverbruik. Wat betekent circulair bouwen voor jouw organisatie? Hoe ga je met deze lastige vraagstukken voor de toekomst om? Welke keuzes maak je? Waar liggen de voordelen? Welke mindset heb je nodig om de transformatie naar circulair bouwen te maken?

Deze cursus gaat in op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van grondstoffen en klimaat. Circulariteit is na deze opleiding voor jou niet meer ‘een’ thema maar het nieuwe normaal. De cursus is praktisch ingestoken met veel gebruik van actuele kennis en inzichten uit circulaire projecten in bouw en infra.  

Urgentie 

Vanaf 2023 zijn alle uitvragen van overheden en gemeenten maximaal circulair. Dit is een van de mijlpalen in de Nationale Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Om circulair te kunnen uitvragen, moeten bouwprojecten nu al circulair worden ontworpen. Als je werkzaam bent in de bouw en infra, is het van groot belang voldoende kennis en inzicht te hebben over circulair bouwen. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende tools en inzicht om in de praktijk met circulair bouwen aan de slag te gaan. 

Inhoud 

  • Circulaire economie: noodzaak en urgentie 
  • Ambities en beleid, regelgeving en kwaliteitsborging 
  • Houtbouw: houtconcepten en detailleren 
  • Biobased bouwen: toepassingen, eigenschappen en uitdagingen 
  • Hergebruik van materialen en gebouwpaspoorten
  • Circulaire businessmodellen 
  • Circulair aanbesteden en inkopen 
  • Onderhoud, beheer en renovatie 

Ook op maat voor jouw organisatie

In-company? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op met de productmanager van deze cursus. 

Klik hier voor alle informatie op de website van de Hanze Hogeschool

Wil je een interessant filmpje zien? Op LinkedIn kan je het bekijken

< Een hoed van 1000 zonnepanelen op de circulaire dakbedekking van de Alkmaarse ‘Van de Veldeflat’ | De meest duurzame herbruikbare koffiebeker?! >