Over Cirkelstad Den Haag

In Den Haag komen drie werklijnen bij elkaar. Naast de ‘gewone’ Community of Practice die Cirkelstad organiseert, investeert de provincie in een groots onderzoeksprogramma met als werktitel ‘Transitiecampus’. Diepgaand wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de praktijk. In de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam worden studenten vervolgens ingezet om kennis breder toegepast te krijgen.