Referentie: Van Tuindorp tot Proeftuin

In nauwe samenwerking met de bewoners wordt ernaar gestreefd om Heijplaat in 2020 energieneutraal te maken. Met een heel scala aan maatregelen zet een groot aantal partners daar gezamenlijk de schouders onder, een primeur in Nederland.

Paul van der Hoeven over  Heijplaat energieneutraal in 2020.

 

Alle referenties