Bouwprogramma’s

Samen bouwen we aan circulaire iconische projecten.

Om in de volle breedte van circulair en inclusief bouwen de praktijk te kunnen ondersteunen, zijn er bouwprogramma’s actief in verschillende regio’s. Hier kun je zowel als opdrachtgever en als opdrachtnemer terecht met jouw vraag. Een van de Cirkelstad partners treedt op als aanspreekpunt. In gesprek wordt jouw vraagstuk verkend én tot de gewenste opvolging afgesproken. De bouwprogramma’s werken onderling samen zodat jij er zeker van kunt zijn dat de meest actuele kennis wordt ingezet én je werkt langs ‘Het nieuwe normaal’. Het kwaliteitsraamwerk waarlangs Cirkelstad werkt om circulair bouwen tot het nieuwe normaal in de bouwsector te krijgen.

De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

De bouwprogramma’s die actief zijn:

Bouwprogramma Noord-Holland en Flevoland

In samenwerking met TNO, C-creators en het EIB heeft Cirkelstad het Bouwprogramma MRA ontwikkeld. Dit eerste bouwprogramma is in 2017 gestart (bekijk hier de terugblik na 1 jaar programma)

Meer informatie over dit bouwprogramma vind je op de website van C-Creators, of neem contact op met Wouter van Twillert.

Bouwprogramma MRA

Wouter van Twillert

Spinner in Amsterdam en Purmerend

06 1418 44 71

Bouwprogramma Zuid-Holland

U ontwikkelt een circulair gebouw of gebied, maar loopt tegen vragen aan? Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt praktische ondersteuning bij circulair bouwen en ontwikkelen.

Met een community of practice en procesbegeleiding ondersteunen we uw circulaire ontwikkelvraag. Dit doen wij door het actief verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Van praten, naar doen. Zo maken we Zuid-Holland samen circulair.

Bouwprogramma Zuid-Holland

Nico van Hoogdalem

Spinner in Den Haag, Het Groene Hart, Regio 071 en Rotterdam

06 1522 92 83

Bouwprogramma Provincie Utrecht

Voor meer informatie over het bouwprogramma in de provincie Utrecht kunt u contact opnemen met Wytze Kuijper.

Wytze Kuijper

Spinner Utrecht, Amersfoort, Nijmegen, Veenendaal en Arnhem

06 2296 8568

Bouwprogramma Provincie Brabant

Voor meer informatie over het bouwprogramma in de provincie Noord-Brabant kunt u contact opnemen met Woud Jansen.