Bouwprogramma’s

Samen bouwen aan iconische circulaire projecten

Om in de volle breedte circulair en inclusief bouwen in de praktijk te kunnen ondersteunen, zijn er bouwprogramma’s in verschillende regio’s. Hier kun je zowel als opdrachtgever en als opdrachtnemer terecht bij de Cirkelstad-partners die fungeert als aanspreekpunt. Samen verkennen jullie jouw vraagstuk en stemmen jullie de gewenste opvolging af.

De bouwprogramma’s werken onderling samen, zodat jij er zeker van bent dat de meest actuele kennis wordt ingezet én je werkt langs ‘Het Nieuwe Normaal’, het kwaliteitsraamwerk waarlangs Cirkelstad werkt om circulair bouwen het nieuwe normaal in de bouwsector te maken.

De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

De bouwprogramma’s die actief zijn:

Bouwprogramma Noord-Holland en Flevoland

In samenwerking met TNO, C-creators en het EIB heeft Cirkelstad het Bouwprogramma MRA ontwikkeld. Dit eerste bouwprogramma is in 2017 gestart (bekijk hier de terugblik na 1 jaar programma)

Meer informatie over dit bouwprogramma vind je op de website van C-creators of via Wouter van Twillert.

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

Bouwprogramma Zuid-Holland

Je ontwikkelt een circulair gebouw of gebied, maar loopt tegen vragen aan? Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt praktische ondersteuning bij circulair bouwen en ontwikkelen.

Met een community of practice en procesbegeleiding ondersteunen we je circulaire ontwikkelvraag. Dit doen we door het actief verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Van praten naar doen. Zo maken we Zuid-Holland samen circulair.

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

Bouwprogramma Provincie Utrecht

Voor meer informatie over het bouwprogramma in de provincie Utrecht, neem je contact op met Wytze Kuijper.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

Bouwprogramma Provincie Brabant

Meer weten over het bouwprogramma in de provincie Noord-Brabant? Neem dan contact op met Woud Jansen.