Ereburgers

Sommige partners hebben een bijzondere plek binnen Cirkelstad, de ereburgers. Voor hen heeft Rik Ruigrok in 2018 een ‘kruisje’ gemaakt van het resthout van Circl. Het kruisje staat voor een onvoorwaardelijke inzet om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Ereburgers: Dank!

Floor van de Kemp (2018)

Floor is een van de mannen die ooit het initiatief Cirkelstad gestart is, in Rotterdam. Meer dan 10 jaar geleden gestart met een eerste project. Om reststromen terug te brengen in de stad als product. En bewoners betrekken bij de realisatie.

“Toen was ik nog werkzaam bij de woningbouwcorporatie Woonbron. Het was als een film. Ik zag het voor me dat alle materialen die vrijkomen uit de stad een soort van fabriek in gingen en er uit kwamen als producten”. 

Tineke Beuker-Bongers (2019)

Wat een verschil het maakt als een ministerie achter je beweging gaat staan. Met BZK hebben we dat heel bewust gemerkt.

Tineke is de eerste contactpersoon vanuit Cirkelstad met BZK. Tineke heeft zich vol ingezet om de samenwerking tot een succes te maken. Zo hebben we samen verschillende tools ontwikkeld en participeert BZK in de realisatie van de Werkconferentie en de Special edition van het Stadsblad.

Kaj van Leeuwen (2020)

Kaj is een van de oprichters van de Coöperatie in 2017. Sinds 2014 is Kaj betrokken bij Cirkelstad. Het begon met een vraag van Rutger in 2014 om ‘eens mee te kijken’ naar de website van Cirkelstad Rotterdam en leidde in 2017 tot de oprichting van de Coöperatie Cirkelstad.

Tussen 2017 en eind 2020 werkte Kaj vanuit het kernteam, waar hij zich richt op het service design: Alle informatie en (digitale) diensten vanuit Cirkelstad zo eenvoudig en helder mogelijk maken voor degenen die ze gebruiken, end-2-end.

In al die jaren zijn talloze nieuwe uitingen gemaakt, een nieuw logo, digitale tools en processen. Oplossingen om de boodschap van Cirkelstad uit te dragen, partners de beste ervaring te geven en daarmee de beweging groter en sterker te maken.

Marije Kamphuijs (2021)

Marije heeft een niet te stoppen energie om circulair bouwen tot de nieuwe standaard te maken in Nederland. Met de eigen collega’s maar net zo goed in samenwerking met de collega’s uit de sector. Ze is open, leergierig en hands-on.

Marije weet de meerwaarde van de coöperatie voor haar bedrijf te effectueren. Vanuit haar rol bij Van Wijnen motiveert zij collega’s deel te nemen aan de lokale CoP’s, nemen zij deel aan verschillende regionale programma’s en is zij landelijk mede bepalend voor Het Nieuwe Normaal.