Ereburgers

Sommige partners hebben een bijzondere plek binnen Cirkelstad: de ereburgers. Voor hen heeft Rik Ruigrok in 2018 een ‘kruisje’ gemaakt van het resthout van Circl. Het kruisje staat voor een onvoorwaardelijke inzet om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Ereburgers, dank!

Floor van de Kemp (2018)

Floor is een van de eerste oprichters van Cirkelstad, in Rotterdam. Het begon met een project met als doel reststromen in de stad terug te brengen als product en bewoners te betrekken bij de realisatie.

Floor: “Toentertijd was ik nog werkzaam bij de woningbouwcorporatie Woonbron. Het was als een film. Ik zag echt voor me dat alle materialen die vrijkomen uit de stad een soort ‘fabriek’ ingingen en er weer uit kwamen als producten.” 

Tineke Beuker-Bongers (2019)

Wat een verschil het maakt, als een ministerie achter je beweging staat. Met BZK hebben we dat heel bewust gemerkt.

Tineke is de eerste contactpersoon vanuit Cirkelstad met BZK. Ze heeft zich vol ingezet om de samenwerking tot een succes te maken. Zo hebben we samen verschillende tools ontwikkeld en participeert BZK in de realisatie van de Werkconferentie en de Special Edition van het Stadsblad.

Kaj van Leeuwen (2020)

Kaj is een van de oprichters van de Coöperatie – en zijn betrokkenheid was van ver daarvoor. Het begon in 2014, met de vraag van Rutger ‘om eens mee te kijken’ naar de website van Cirkelstad Rotterdam. Dit leidde in 2017 tot de oprichting van de Coöperatie Cirkelstad.

Tussen 2017 en eind 2020 werkte Kaj vanuit het kernteam, waar hij zich richtte op service design: alle informatie en (digitale) diensten vanuit Cirkelstad zo eenvoudig en helder mogelijk maken voor degenen die ze gebruiken.

Gedurende de jaren zijn talloze nieuwe uitingen gemaakt, een nieuw logo, digitale tools en processen. Oplossingen om de boodschap van Cirkelstad uit te dragen, partners de beste ervaring te geven en daarmee de beweging nog groter en sterker te maken.

Marije Kamphuijs (2021)

Marije heeft een niet te stoppen energie om circulair bouwen tot de nieuwe standaard te maken in Nederland. Met de eigen collega’s, maar net zo goed in samenwerking met collega’s uit de sector. Ze is open, leergierig en hands-on.

Marije weet de meerwaarde van de coöperatie voor haar bedrijf te effectueren. Vanuit haar rol bij Van Wijnen motiveert ze collega’s deel te nemen aan de lokale CoP’s, nemen zij deel aan verschillende regionale programma’s en is ze landelijk medebepalend voor Het Nieuwe Normaal.

Jeroen van der Waal (2022)

Ereburger van 2022 is Jeroen van der Waal van de gemeente Amsterdam. We waarderen zijn continue betrokkenheid, met altijd het perspectief van de opdrachtgever én van de opdrachtnemer op het vizier – het liefst in een gezamenlijk open dialoog. Jeroen staat erom bekend zijn kennis en ervaringen openlijk delen; leren door te doen. Met recht onze ereburger! 

Rutger Büch (2023)

De ereburger van 2023 is onze eigen Rutger Büch. Na 17,5 jaar Cirkelstad, en in zijn laatste jaar als directeur/bestuurder, is er geen beter moment om hem het podium te geven. Een welverdiende kroon op zijn tomeloze inzet voor Cirkelstad en Het Nieuwe Normaal.

Rutger, bedankt!