Circulaire (her)bouw en renovatie in de warmtetransitie

Op dinsdag 7 februari 2023 van 13:30 tot 17:00 uur organiseren we in Thialf, Heerenveen een event rondom circulariteit bij bouw en renovatie in de warmtetransitie voor woningcorporaties en gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe. Hier krijgt u meer inzicht in wat circulair bouwen is, wat de laatste ontwikkelingen zijn en hoe u dit kunt vertalen naar uw eigen organisatie. Dit aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Landelijke koplopers New Horizon en Alba Concepts vertellen ons meer over duurzame bouw- en sloopprocessen en het verduurzamen van bestaande woningen voor de warmtetransitie. Kortom, hoe gaan we om met circulariteit in de bouw en op welke manier kunnen we concreet impact hebben?

De middag van 7 februari is onderdeel van de GOW! Proeftuin (Gebouwde Omgeving op Wijkniveau), een project van Van Wijnen Noord en WDW Ontwikkelend Beheer in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland (VCF), mede gefinancierd door o.a. het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Provinsje Fryslân. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad vindt overal in Nederland plaats, maar nog weinig op grote schaal. Daarom is het GOW! Proeftuin Project opgezet, om verduurzaming op wijkniveau te kunnen ontwikkelen. Samen met gemeenten, woningcorporaties en bedrijven uit het MKB van Noord-Nederland werken we aan een integraal wijkplan in Emmen, Heerenveen en Sneek.

Het event is onderdeel van een noordelijk netwerk om de problematiek en oplossingen rondom de warmtetransitie te bespreken en opgedane kennis te delen. Vanaf maart wordt er een reeks webinars georganiseerd waar we ingaan op o.a. de integrale aanpak, financiering en participatie. Ook gaan we dieper in op de nieuwe nationale prestatieafspraken en de samenwerking tussen gemeenten en corporaties bij de warmtetransitie.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier: event circulair bouwen en renoveren – 7 februari

< Bouwen met de Natuur 2.0 – CO2-neutraal en biobased bouwen | Bijeenkomst Circulair Ondernemen >