Circulaire installaties: wat kunnen we nú al doen?

Cirkelstad Zuid-Holland organiseert op maandag 27 november van 15.00 uur tot 16.30 uur een online sessie over circulaire installaties. Installaties hebben namelijk een behoorlijk aandeel in de milieu-impact van een gebouw. Echter, “installaties en circulariteit zijn nog aan het daten, maar een huwelijk is wel cruciaal voor een circulaire economie”, aldus DGBC.

Installaties zijn dan ook niet het gemakkelijkste gebouwonderdeel om circulaire stappen in te maken. De installaties zijn dikwijls opgebouwd uit veel verschillende componenten en materialen, de ketens zijn lang en de focus ligt nog dikwijls op recycling. Toch zijn er wel degelijk hoopvolle ontwikkelingen, concrete handvatten en mooie praktijkvoorbeelden. Zoals hergebruik van componenten, inzicht in de milieu-impact, ontwerpen met oog op losmaakbaarheid, toepassing van droge systemen en installatie-arm bouwen.

Wat staat er op het programma in deze interactieve sessie?
• Olaf Oosting van kennispartner TVVL (expertgroep circulaire installaties) en Valstar Simonis vertelt ons wat er al mogelijk is wat betreft circulair product, ontwerp (m.b.v. bijvoorbeeld de circulariteitsschijf: een ontwerptool voor Circulaire Installaties) en businessmodel.

• Lisa van Welie van Stroomversnelling en Squarewise neemt ons mee in concrete handelingsperspectieven van circulaire installaties en werkt toe naar een circulair Programma van Eisen voor woningcorporaties.

• Rico Logman van DWA presenteert diverse praktijkvoorbeelden. Zo integreren zij in hun installatie-ontwerp en -advies bijvoorbeeld milieu-impact, losmaakbaarheid, LCA en hergebruik.

• Marco Pastoor van Circospin organiseert met behulp van sociale werkgelegenheid circulaire ketens voor onder meer groepenkasten en pompen. Laat je inspireren door zijn verhaal!

Tot slot gaan we graag met deelnemers in gesprek welke (proces)stappen cruciaal zijn voor “een huwelijk” tussen installaties en circulariteit.

Meld je uiterlijk 21 november aan via deze link: https://forms.office.com/e/WRiCfY94ZX

< Kennissessie: “Circularity in Construction” | Cirkelstad Eindhoven @ Dutch Design Week – Van Activatie naar Implementatie >