Cirkelstad Eindhoven: Marktsessie Het Nieuwe Normaal

Wij (Cirkelstad Eindhoven, gemeente Eindhoven en de woningbouwcorporaties) werken aan een regionaal traject om samen te werken aan het toepassen en toepasbaar maken van circulaire randvoorwaarden én richtlijnen voor aanbestedingen en werken in de bouw. We hanteren hierbij Het Nieuwe Normaal, een landelijk ontwikkelde methodiek die circulariteit in de bouw objectief meetbaar maakt.

Ons doel is om in Eindhoven deze methodiek te adopteren en te hanteren in de aanbestedingen en uitvoeringen van bouwwerkzaamheden; nieuwbouw, transformatie, beheer & onderhoud, renovatie en gebiedsontwikkeling. Wij geloven dat middels een gemeenschappelijke taal van circulariteit op basis van landelijke methodieken, we niet alleen de sluitsteen hebben in de praktische uitwerkingen van de landelijke en regionale duurzaamheidsagenda (zie figuur 1), maar hiermee ook ruimte creëren voor de innovaties in de markt. Ruimte om objectief te scoren en te excelleren.

De markt heeft ongekende mogelijkheden en er wordt al een heleboel geïnnoveerd, deze aanpak geeft die innovatiekracht de waardering die het verdient! Kortom, doen waar je goed in bent!

Je bent dan ook van harte welkom op 24 juni 2022 bij onze fysieke gezamenlijke sessie bij The New Block te Eindhoven. Tijdens deze sessie behandelen we Het Nieuwe Normaal. Samen met de regionale partijen in Eindhoven gaan we opzoek naar een gezamenlijke gemene deler, oftewel, wat kan er al en waar kunnen we naartoe werken?

Daarbij willen wij jullie vragen om jullie ketenpartners en/of partijen waar jullie regelmatig mee samenwerken mee te nemen. Hoe meer bestaande samenwerkingen aanwezig zijn, hoe beter!

Cirkelstad Eindhoven: Community of Practice marktsessie met Het Nieuwe Normaal
Locatie: The New Block, Kastanjelaan 300, 5616 LZ Eindhoven
Datum: 24 juni 2022;
Tijd: 14:00 – 17:00;
Kosten: gratis!
Programma: volgt!

Aanmelden kan door spinner Jeroen () een mail te sturen met daarbij de melding of u/jullie aanwezig zijn en hoeveel personen/partijen u/jullie meenemen.

< Netwerkevent ‘Leiden meets Circulair’ | CoP Cirkelstad Den Haag >