Community of Practice Haarlemmermeer: Circulaire scholen

“Onze kinderen zijn de toekomst van Nederland, zij verdienen het best denkbare onderwijs. Hoogstaand onderwijs in een uitstekende leeromgeving is dan ook het fundament van de samenleving. Helaas laat de omgeving waarin onderwijs wordt gegeven, nogal eens te wensen over.”

Bovenstaand citaat komt uit het Circular Schools Manifest (Off Road Innovation). Bij veel scholen en gemeenten leeft het beeld dat er geen ruimte is om te investeren in zowel het onderwijs als in verduurzaming, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Het kan elkaar juist versterken!

Deze middag staat in het teken van inspirerende en duurzame leeromgevingen. Op het programma staat een inspiratie lezing van een architect, ontwikkelaar of een schoolbestuur over hun ervaring met duurzame onderwijshuisvesting. Daarnaast delen wij (C-creators) de belangrijkste bevindingen uit het behoefteonderzoek onder scholen in de Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in renovatie, (ver)bouw en onderhoud van hun onderwijshuisvesting.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • Wat is er al bekend over circulair renoveren?
  • Hoe kijk scholen aan tegen ‘circulair’ (ver)bouwen en het onderhoud van hun onderwijshuisvesting?
  • Waar liggen de knelpunten, de uitdagingen en de behoefte voor vervolgstappen richting circulair onderwijshuisvesting voor schoolbesturen?

Wanneer: dinsdag 29 maart
Tijd: 14:00 – 15:45
Locatie: TBA

< Community of Practice Houtbouw | Kennissessie Circulair Renoveren >