Nijmegen

CoP Cirkelstad Nijmegen

Op 13 april 2023 zijn we te gast bij Van de Klok en we gaan ook op excursie op de projectlocatie Vijverhof**. De bijeenkomst is van 14:00 – 16:00 uur. met aansluitend een borrel.

Wil je erbij zijn stuur een email naar

** De project locatie Vijverhof is een bijzondere locatie, niet alleen qua ligging maar juist de metamorfose die het voormalige woonzorgcentrum ondergaat. Er is besloten niet te slopen, maar voor het strippen van het gebouw en vanaf het casco het gebouw weer op te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van een circulair bouwsysteem, een combinatie van zelfdragende HSB-gevels en het gebruik van het ClickBrick-systeem dat remontabel is. #hoedan: wat kunnen we leren van deze ambities in de praktijk.

< CoP Regio Foodvalley | Werkplaats Bouw | CoP Cirkelstad Arnhem >