CoP: Ontwikkelingen Cirkelstad 2024-2026 en actieprogramma circulair bouwen Gemeente Haarlem

In deze Community of Practice staan 3 zaken centraal:

1. Ontwikkelingen Cirkelstad en het partnerprogramma 2024-2026. Wat betekent dat voor jou? (15:15-16:00)

Per januari starten we met ons nieuwe collegeprogramma: ‘Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen’. Het uitvoeren van het programma brengt een aantal   veranderingen voor de coöperatie met zich mee. Daarover willen we je graag   informeren, een must voor elke partner. Met: Brigitte Kool

2. Actieprogramma circulaire bouw Gemeente Haarlem (16:05-16:30)

Begin 2023 heeft de gemeente Haarlem het actieprogramma circulaire economie vastgesteld. Hierin heeft de gemeente haar ambities op he gebied van circulariteit vastgelegd. Haarlem wil dit doen aan de hand van de 5 actielijnen Bouw, Textiel, Voedsel, Consumptiegoederen en de Eigen organisatie. De actielijn bouw moet nog vorm krijgen. Om hier invulling aan te geven maak ik graag gebruik van jullie kennis.   Het is mijn voornaamste ambitie om te kijken naar het circulair maken van het MKB. Het zou mooi zijn als naast grote circulaire bouwprojecten ook steeds meer kleine verbouwingen op een circulaire manier plaatsvinden. Met: Lodewijk Jurgens

3. Kennismaking BouwLab R&Do (16:30-16:50)

Een unieke plek in de Metropoolregio Amsterdam waar wordt geëxperimenteerd, ge-co-creëerd (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector. BouwLab is de perfecte proeftuin om laagdrempelig, zonder spelregels direct aan de slag te gaan met de nieuwste technologie voor verdere digitalisering en industrialisering van de complete bouwketen. Dus voor zowel de architecten tot de toeleveranciers, bouwbedrijven en alles ertussenin. Bouwlab is ook partner van Cirkelstad. Met: Peter van den Bosch

Vanaf 17:00 uur: Netwerkborrel en ruimte om rond te lopen en kennis te maken met mogelijkheden van het BouwLab R&Do.

Datum: donderdag 9 november van 15:00-17:00 plus aansluitend borrel

Locatie: BouwLab Living lab, Oudeweg 91-95 Haarlem

Aanmelden: https://forms.gle/xikcg9LAVRbRD3uc6

< Hackathon Circular Biobased HUB Dutch Design Week 2023 – Eindhoven | Kennismaking met Het Nieuwe Normaal tijdens C the Future >