Introductie circulaire gebiedsontwikkeling

We nodigen je als gemeente of provincie graag uit voor deze online Community of Practice op donderdag 30 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur: introductie circulaire gebiedsontwikkeling.

Nederland staat voor een enorme uitdaging. We moeten tot 2030 900.000 woningen bouwen en daarbij tegelijkertijd 65% minder CO2 uitstoten en onze stikstof uitstoot en materiaalgebruik halveren. Daarnaast moeten we onze leefgebieden gezonder en toekomstbestendig zien te maken en de biodiversiteit fors verhogen. Deze ambities en uitdagingen komen bij elkaar in de regionale woondeals, waar afspraken zijn gemaakt over aantallen, snelheid, betaalbaarheid en milieu-impact van de woningbouw. In circulaire gebiedsontwikkeling zien we een substantiële kans om diverse opgaves in één aan te vliegen. Maar hoe zet je hier impactvolle stappen in als gemeente of provincie?

Om hier concreet antwoord op te geven is er Het Nieuwe Normaal (HNN) ontwikkeld, waarbij onlangs voor circulaire gebiedsontwikkeling het raamwerk versie 0.4 gelanceerd is. Met HNN werken we toe naar een eenduidige taal en nieuwe ‘standaard’ op het gebied van circulair bouwen.

Wat staat er op het programma in deze interactieve sessie?

• Uit welke KPI’s bestaat circulaire gebiedsontwikkeling? Welke taal spreken we met elkaar? Wat is de minimale grens die we kunnen afspreken met elkaar? Merlijn Blok van Metabolic neemt ons mee in het raamwerk van HNN, de diverse indicatoren, de laatste ontwikkelingen en welke stappen jij morgen hierin kunt zetten.

• Welke referenties, (kennis)producten en tools zijn er al als het gaat om circulaire gebiedsontwikkeling? Gert-Willem van Mourik van de provincie Zuid-Holland vertelt over zijn ervaringen met Het Nieuwe Normaal. En hij licht samen met Sietse Gronheid van Over Morgen en Thijs van Aarden van COUP de ontwikkelde tool het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling toe: een tool die gemeenten inzicht geeft in de mogelijkheden om circulariteit te integreren in zowel beleid als projecten.

• Tot slot, presenteren Bas Grol en Thirza Monster van Cirkelstad het jaarprogramma van het leernetwerk circulaire gebiedsontwikkeling, halen op welke ervaringen er zijn met gebiedsprojecten en welke projecten er het komende jaar lopen, en toetsen welke behoefte er ligt op het vlak van de diverse indicatoren van HNN, in verbinding met de woondeals. Voor dit onderdeel is jouw input als beleidsmedewerker of projectleider belangrijk!

Doe je mee?
Meld je uiterlijk maandag 27 maart aan door je aan te melden bij Thirza Monster: en ontvang nadere informatie.

< CoP bijeenkomst Cirkelstad Amsterdam | CIRCO Track Circulaire Bouw >