Oproep voor Innovatiedialoog Rijksvastgoedbedrijf

In samenwerking met Cirkelstad gaat het Rijksvastgoedbedrijf graag met je in gesprek

Thema: integrale platdak oplossingen

Oproep van: Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Oproep scope: integrale circulaire platdak-oplossingen
Oproep aan: producenten/ co-makers van integrale circulaire platdak-oplossingen

Aanleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een integrale* circulaire oplossing voor 2,5 miljoen m2 plat dak in Nederland! Met de gestelde ambitie van het RVB hebben zij vragen aan producenten/toeleveranciers van circulaire dakbedekking.

*Integraal betekent: kijkend vanuit de bredere maatschappelijke opgave in relatie tot o.a. klimaatadaptiviteit, energietransitie, materialentransitie, watertransitie, biodiversiteit, stikstof-, fijnstof-, en CO2 reductie en mogelijk het faciliteren van verblijfskwaliteit.

Wat samen bereiken

Gegeven de situatie per locatie wil het RVB, in dialoog met de markt, komen tot begripsvorming en een afwegingskader (productvergelijking) per oplossingsrichting voor een seriematige aanpak die gaat bijdragen aan de circulaire ambities om de RVB-vastgoedportefeuille volledig circulair te beheren in 2050.

Wat levert deelname je op

Wil je direct in gesprek komen met het RVB om je propositie en aanpak kenbaar te maken? Zo wil het RVB komen tot een nieuwe langjarige innovatieve partnerschappen, voor al het onderhoud, welke bij gaan dragen aan de gestelde ambities van het RVB. Producten vanaf TRL 8 kunnen onderdeel uitmaken van de propositie.

Deelname betekent:

 1. Verkennende vragenronde (digitaal via Forms)
  – Wij leggen de vragen van het RVB aan je voor om te beantwoorden
  – Tevens kan je vragen voorleggen aan het RVB
 2. Innovatiedialoog (live) op 9 oktober in Utrecht
  – Het RVB organiseert in samenwerking met Cirkelstad navolgend een open Innovatiedialoog om elkaar echt te leren begrijpen, elkaars blinde vlekken in beeld te brengen en te verkennen en bepalen waarop je beoordeeld wilt worden en op basis van welke minimale ondergrens
 3. Terugkoppeling
  – Kennisontwikkeling: kansen en leerpunten delen voor toekomstige opgaven

Het verschil en impact maken we samen.

We kijken uit naar je inschrijving tot deelname aan deze Innovatiedialoog voor integrale platdak oplossingen. Wij zijn erg benieuwd naar je product en aanpak.

Schrijf je hier in vóór 8 september 2023!

Cirkelstad organiseert deze Innovatiedialoog in samenwerking met het RVB als onderdeel van de Cirkelstad Permanente Marktdialoog (PMD). PMD’s worden voor en met o.a. opdrachtgevers, inkopers, opdrachtnemers, architecten, slopers, producenten/ fabrikanten en toeleveranciers van producten, componenten, concepten en projecten georganiseerd. Wil jij ook aan de slag met een PMD of Innovatiedialoog? Laat het ons weten.

Let op: deelname aan de open innovatiedialoog geeft geen recht op een voorkeursbehandeling.

< Vind jouw match op de circulaire bouwmarkt! | C the Future voor kinderen, jongeren en gezinnen >