Training Het Nieuwe Normaal – try out

Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, eenduidige taal om circulair te bouwen. Met HNN kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers afspraken maken over circulair bouwen en daar concreet invulling aan geven. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers hierin mee te nemen, organiseren we dinsdagmiddag 26 maart in Utrecht een try out training* over HNN. Het doel van de middag is dat je naar huis gaat met praktische handvatten om zelf stappen te zetten met HNN in jouw project. In de praktijk zal blijken dat veel principes al bekend voorkomen. Op die kennis en ervaring bouwen we graag voort!

In deze try out staat inkopen met HNN centraal.

  • Uit welke indicatoren bestaat HNN?
  • Hoe koop je als opdrachtgever in met HNN?
  • Wat hoop/verwacht je als opdrachtgever?
  • Hoe ‘lees’ je als opdrachtnemer een HNN uitvraag?
  • Welke bedoelde en onbedoelde prikkels ontstaan er?
  • Wat betekent dit voor de ontwerp- en materiaalkeuzes die je maakt?

Na de training ben je in staat om zelf HNN toe te kunnen passen als opdrachtgever of als opdrachtnemer in het proces van inkoop. Je krijgt een overzicht aan maatregelen mee die het toepassen van HNN concreet maken.

De infra training wordt gegeven door Bas Roelofs (Witteveen + Bos) en Karlijn Mol (Aumento Impact).
De gebouw training wordt gegeven door Tessa Verhulst (Alba Concepts) en Jeroen Adriaansen (Brink).
Basis inleiding HNN wordt gegeven door Sybren Bosch (Copper8) en Marlou Kellenaers (Volantis).

We sluiten de training af met een borrel.

Er is plek voor maximaal 50 personen. Dus wil je erbij zijn, meld je dan tijdig aan via dit aanmeldformulier. En stuur deze uitnodiging ook gerust door naar collega’s!

Praktische informatie
Voor wie?
Deze try out organiseren we alleen voor Cirkelstad partners, partijen die het manifest HNN getekend hebben en de partijen uit het programma Samen Versnellen. Deelname is gratis.

Wanneer?
Dinsdag 26 maart 2024. Tijden: inloop 13.00 uur, start programma 13.30 uur, einde programma 16.30 uur. Vanaf 16.30 uur is er een borrel.

Waar?
We zijn deze middag te gast bij DUS Utrecht. Klik hier voor adres & route.  

Verwacht kennisniveau?
We verwachten dat je bekend bent met de leidraad HNN Gebouw of leidraad HNN Infra of deze in ieder geval vooraf hebt doorgenomen.

Aanmelden?
Via dit aanmeldformulier. Na aanmelding ontvang je een outlook uitnodiging.

* Waarom een try out? Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan ‘Het Nieuwe Normaal’. Na publicatie van de definitieve versie in december 2023 willen we het gebruik ervan actief stimuleren, onder andere door trainingen te geven. Deze eerste keer willen we parallel aan de training jullie behoefte ophalen: waarin wil je getraind worden? Voor de try out hebben we het inkoopproces centraal gesteld. Een belangrijk onderdeel voor iedereen om onder de knie te krijgen.

< Versnellingslab Circulair Bouwen: vastgoed-interventies 2 | Cirkelstad Overheden: Aanbesteden met Het Nieuwe Normaal >