Tweede bijeenkomst Cirkelstad Sloop

Op dinsdag 9 juli organiseert Cirkelstad Sloop de tweede communitybijeenkomst. De sloopsector is al jaren bezig met het onderwerp circulariteit, en ontwikkelt zich de laatste jaren razendsnel verder op dit onderwerp.

Met deze community willen we ons de komende jaren in gaan zetten op de businesscase van circulariteit. Onderwerpen als: de invloed van CO2-beprijzing, voorbeelden van leveranciers die circulaire producten maken en de vraag vanuit opdrachtgevers naar circulair slopen, zullen echt aan bod gaan komen.

Datum: 9 juli 2024
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Sparo Tapijttegels, Verbindingsweg 12, 6674 DL Herveld

Wat wij regelmatig merken is dat circulaire sloop steeds meer invloed heeft op zaken die buiten het sloopproject zelf spelen. Als we meer en meer waarde uit een gebouw halen door zaken niet meer weg te gooien maar her te gebruiken, dan heeft een gebouw dus restwaarde. Wat is de betekenis van deze restwaarde en hoe bereken je dat? Zo merk je dat je met circulair slopen invloed hebt op vragen die groter zijn dan de sloop zelf. Losmaakbaarheid is een begrip dat je steeds meer hoort en grote invloed gaat hebben op de bepaling van die restwaarde. Maar wat is het, welke invloed gaat dit hebben en hoe bepaal je de losmaakbaarheid in een getal? Alba Concepts heeft de zgn “losmaakbaarheidsindex” ontwikkeld en Robin Aalbers gaat ons er meer over vertellen.

We zijn te gast bij de firma Sparo die met circulaire tapijttegels bewijst dat circulariteit in de praktijk gewoon al kan. Bas Roelofs ontvangt ons in zijn mooie bedrijf en zal ons ook een rondleiding geven. Kortom een mooi programma waar je eigenlijk niet omheen kan.

Programma
12.45u: Inloop met koffie
13.00u: Opening
13.15u: Robin Aalbers van Alba Concepts over de losmaakbaarheidsindex
14.00u: Plenaire discussie waarbij de vraag gaat zijn:
– wat betekent dit allemaal voor het maken van een goede businesscase van circulair slopen?
– hoe gaat dit van invloed zijn op zaken die verder gaan dan een sloopproject alleen?
14.30u: Pauze
14.45u: Bas neemt ons mee in wie en wat Sparo is. We kijken ook rond in het bedrijf.
15.15u: Algemene zaken over Cirkelstad en vooruitkijken naar het onderwerp van de volgende bijeenkomst
15.30u: Afsluiting met een kleine borrel
16.00u: Einde

Aanmelden
Wil je erbij zijn? Meld je aan bij spinner Dick van Veelen via .

< Opstart nieuwe Cirkelstad community voor woningcorporaties | Symposium circulair bouwen Zuid-Hollandse Eilanden >