INDUSA profileert zich als kennisplatform voor duurzame infrastructuur

Met de informatie over projecten en best practices op de website www.indusa-infra.nl zet INDUSA een flinke stap in het delen van kennis over het sneller verduurzamen van infrastructuur. INDUSA is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Bouwend Nederland en de 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg). Bij INDUSA draait alles om kennisdelen en het verbinden van netwerken en data.

De website en de INDUSA-pagina op LinkedIn spelen hierin een belangrijke rol. Op de site is ruimschoots aandacht voor vernieuwende oplossingen voor een duurzame weginfrastructuur. Het laten zien van best practices en de bijbehorende leerpunten moet ertoe leiden dat de toegepaste duurzame innovaties in de praktijk meer navolging krijgen. Daarmee zetten we gezamenlijk flinke stappen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen, circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en CO2-reductie, zo is te lezen op de website.

Met de site profileert INDUSA zich nog meer als kennisplatform over duurzame infrastructuur. Zo wordt er relevante kennis gedeeld en is er bijvoorbeeld ook een overzicht van belangrijke netwerken en gremia waarin duurzaamheid in de infrastructurele sector centraal staat. Daarnaast worden er regelmatig verdiepende achtergrondverhalen op www.indusa-infra.nl geplaatst en kunnen relevante bijeenkomsten en evenementen worden aangemeld, die vervolgens een plek in de evenementenkalender krijgen.

< Opdrachtgevers hebben sleutel in handen voor circulaire woningbouw met lage MPG | ABN AMRO legt leveranciers samen met GSES langs duurzame meetlat >