Luchtdichtheid en losmaakbare details

Een onderzoek naar circulaire verbindingen en dichtingstechnieken

Door de toenemende aandacht voor energiezuinigheid is er de afgelopen jaren in Nederland steeds luchtdichter gebouwd. Een goede ontwikkeling! Helaas worden goede prestaties veelal bereikt door het toepassen van producten gebaseerd op chemische samenstellingen zoals: PUR, kit, tapes / plakbanden en pasta-achtige / spuitbare dichtingen. Dergelijke dichtingen zijn ‘blijvend’ en daarmee in basis niet losmaakbaar, terwijl juist op deze posities losmaakbaarheid gewenst is.

Losmaakbaarheid is een term die in de circulaire bouw veel wordt gebruikt. Losmaakbaarheid is nooit een doel maar een middel om hergebruik mogelijk te maken en om de milieu-impact te reduceren. Er is veel geschreven over losmaakbaarheid en meetmethodieken. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in een diversiteit aan goede voorbeelden van losmaakbare details, die ook voldoen aan de relevante eisen zoals water- en winddichtheid, geluidisolatie en brandwerendheid. Sterker nog, we komen nu in de praktijk details tegen die wel losmaakbaar zijn maar bijvoorbeeld niet luchtdicht. Van circulaire details, die integraal zijn beschouwd, is in de praktijk nog vaak geen sprake. Dit is dan ook de reden dat door Ingenii Bouwinnovatie onderzoek wordt gedaan naar circulaire detailleringen. 

Details en aansluitingen van bouwelementen worden door ons opnieuw onder de loep genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstig (her)gebruik van vrijkomende grondstoffen (design for re-use / design for re-assembly). Het streven is om door standaardisatie van de aansluitingen de kans op een 2e en 3e leven van bouwelementen te vergroten en onderhoud en vervanging eenvoudiger mogelijk te maken, zodat uiteindelijk de (financiële) restwaarde zal stijgen.

Voorbeeld van een luchtdicht, losmaakbaar en circulair detail; gebaseerd op een KAPLA-detail.

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vraag:

“Op welke wijze kunnen we circulair detailleren, rekening houdend met:

  • minder grondstoffen (re-duce),
  • circulaire / milieuvriendelijke en/of biobased dichtingen en dichtingstechnieken,
  • losmaakbaarheid (design for re-use / design for re-assembly),
  • integrale benadering van aspecten als wind- en waterdichtheid, geluidwering en brandveiligheid,
  • en standaardisatie, industrialisatie en opschaalbaarheid?”

Wilt u meer weten over dit onderzoek, kent u goede voorbeelden van losmaakbare en circulaire details / verbindingen of ziet u ook uitdagingen, neem gerust contact op: .

< Leiden eerste gemeente met circulair sloopbeleid | De pionnen om het circulaire spel te spelen >