Mastertrack Circulaire Gebiedsontwikkeling

Wil jij graag de volgende stap maken in duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling? Dan krijg je nu de kans om een mastertrack te doorlopen waarin jezelf met behulp van 10 Masters jouw project ­circulair vorm gaat geven. In deze mastertrack creëer je letterlijk ruimte voor de circulaire economie in wijken en steden!

De mastertrack bestaat uit 5 dagen. Elke dag krijg je twee inspirerende inleidingen van een Master. En meteen ga jezelf met de Master aan de slag om die nieuwe kennis direct toe te passen op je eigen project.

Voor wie?

Voor gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties, planologen, stedenbouwkundigen en architecten die circulariteit en kringloopsluiting actief willen ­integreren in de gebouwde omgeving en de stad.gemeenten, architecten, beheer& onderhoudmanagers, facilitymanagement en (project)management.

AANMELDEN

Op deze pagina: Achtergrond | Programma | Kosten | Data en locatie

Achtergrond: Ruimte voor de circulaire economie!

Met circulaire gebiedsontwikkeling doet de circulaire economie haar intrede in de kern van het ruimtelijk ordeningsproces. Dat is nu nog pionierswerk: blauwdrukken zijn er niet, maar wel praktijklessen en een aantal experts, praktijkdeskundigen en pioniers die verder zijn in hun doen en denken. Enkele thema’s:

Schakelen tussen gebied en gebouw

Het besef dringt steeds meer door in de bouwsector dat, om de ontwikkeling naar een circulaire stad te kunnen maken, vroeger in het ruimtelijk ordeningsproces zal moeten worden geschakeld. Het gaat er om niet alleen individuele gebouwen de gebouwde omgeving op circulaire wijze vorm te geven. De potentie voor circulair bouwen wordt vaak op gebiedsniveau al wordt vergroot of juist ingeperkt, bijvoorbeeld door dat er:

  1. Wordt gezorgd voor aansluiting op duurzame infrastructuur (WKO, smart-grids, nieuwe sanitatie)
  2. In het stedenbouwkundig plan de ruimtelijke randvoorwaarden voor duurzame en circulaire bouw worden verankerd (zie tekstbox)
  3. Wordt gekeken waar en wanneer in de stad of regio bouwmaterialen vrijkomen bij sloop en renovatie, of kunnen worden ingezet bij nieuwbouw.

Passende en realistische ambities voor circulaire gebiedsontwikkeling

Iedere wijk, of ieder bedrijventerrein is anders. Hoewel in veel gemeenten de ambities voor circulariteit voor de stad of regio als geheel helder zijn, is de bijdrage die individuele wijken daar aan dienen te leveren, en de wijze waarop dit gedaan moet worden, zelden gedefinieerd. En dit terwijl de circulaire potentie van de ene wijk sterk kan verschillen van de andere. In een historisch stadscentrum met hoge gebruikersdichtheden (denk bijvoorbeeld aan de Amsterdamse grachtengordel) is het bijvoorbeeld veel lastiger te komen tot een energie-neutrale gebouwde omgeving dan in een nieuw aan te leggen nieuwbouwwijk of bedrijventerrein, waar meer ruimte te reserveren is voor bijvoorbeeld zonnepanelen en eigen energieproductie. Daarmee dient eigenlijk ook de bijdrage die iedere wijk levert aan bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs, of het nationaal grondstoffenakkoord, te worden herzien: doelstellingen voor circulaire gebiedsontwikkelingen zouden (soms letterlijk) passend, en realistisch moeten zijn.

Van sturen naar kaders scheppen: de juiste spelregels

Circulaire gebiedsontwikkeling brengt nieuwe vragen met zich mee, als het gaat om sturing vanuit de overheid. In veel gevallen dient meer te worden gestuurd ‘op afstand’, of indirect. Hoewel op het niveau van individuele kavels en gebouwen vaak rechtstreeks kan worden gestuurd (door gebod of beloning in gunning en aanbesteding bijvoorbeeld) is dit op gebiedsniveau vaak niet goed mogelijk.

Het programma

De Masterclasses zijn als volgt gestructureerd:

Dag 1  Re-Think

Hoe bepaal je welke concrete ambities op gebieds­niveau moeten worden gesteld, en hoe hoog de lat moet liggen? Haalbare, passende doelstellingen voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Gerard Roemers, Metabolic: Het integreren van materiaalstromen in design en planningsprocessen.

Noor Huitema, Copper 8: Het vormgeven van een tenderproces voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Dag 2 Re-Design

Welke ontwerpprincipes en spelregels wil je op verschillende schaalniveau’s meegeven om circulaire gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren?

Stijn Kuipers, KCAP: Transformatie van bestaande stedelijke omgeving.

Maarten Schäffner, Witteveen + Bos: Het toepassen van circulaire ontwerpprincipes.

Dag 3  Re-Finance

Hoe groot zijn de meerkosten en op welke wijze kunnen we deze financieren? En hoe meten we de maatschappelijke kosten en baten die met circulaire gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd?

Robert van Ieperen, Fakton Capital: Verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Emile Barendregt, Rebel Group: Het creëren van maatschappelijke meerwaarde én een haalbare businesscases samen met stakeholders.

Dag 4  Re-Join

Hoe maken we van circulaire gebiedsontwikkeling ook inclusieve gebiedsontwikkeling?

Tjeerd Haccou, Space & Matter: Participatieve ontwikkel strategieën.

Katusha Sol, Placemakers: Het in kaart brengen van lokale stakeholders en bestaande Projecten.

Dag 5  Re-Engineer

Hoe ontwerp je samen met  bewoners en belanghebbenden (co-creatie) een nieuw proces voor ­gebiedsontwikkeling?

Menno Schokker, Merosch: Prioriteiten stellen in integrale duurzame gebiedsontwikkeling.

Mendel Giezen, UvA: Nieuwe instrumenten voor circulaire stedelijke ontwikkeling.

Investering per deelnemende organisatie

Deelname aan de Mastertrack van 5 dagen kost €2.750 excl. BTW voor 2 deelnemers. Dit is inclusief de lunch, naslagwerk en begeleiding bij het werken aan je eigen casus.

Waarom meedoen aan de Mastertrack

Ben je niet meteen overtuigd? Zeven reden waarom deze Mastertrack van waarde is.

  • Ervaring en advies uit eerste hand van 10 Masters met expertise en ervaring in circulaire gebiedsontwikkeling.
  • Praktische handvatten om direct zelf aan de slag te gaan binnen je eigen projecten.
  • Naar passende en realistische ambities voor ­circulaire gebiedsontwikkeling: iedere gebiedsontwikkeling heeft een andere potentie en prioriteit als het gaat om kringloopsluiting.
  • Ruimte scheppen voor de circulaire economie: op gebiedsniveau leren de juiste ruimtelijke kaders en spelregels op te stellen om kringloopsluiting maximaal te stimuleren en mogelijk te maken.
  • Leren schakelen tussen gebied en gebouw:
  • niet alleen individuele gebouwen maar ook de gebouwde omgeving op circulaire wijze vormgeven. Hiermee doet circulaire economie haar intrede in de kern van het ruimtelijk ordeningsproces.
  • En natuurlijk nieuwe contacten opdoen en kennis en ervaring uitwisselen met de andere deelnemers.

Enthousiast geworden? Meld je aan!

Dag 1 do. 18-04-2019 Re-Think

Dag 2 do. 09-05-2019 Re-Design

Dag 3 do. 21-05-2019 Re-Fund

Dag 4 do. 04-06-2019 Re-Join

Dag 5 do. 11-06-2019 Re-Engineer

Alle sessies vinden plaats op De Ceuvel in Amsterdam.

AANMELDEN

Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers (20 personen). Bij vragen neem contact op met Gerard Roemers: 06 5329 2899, of met Tamara Streefland: 06 5263 8680,

De partners van de coöperatie zijn al meer dan tien jaar actief om werk te maken van steden zonder afval, zonder uitval. Het is voor het eerst dat we met 10 zeer ervaren partners een Mastertrack kunnen aanbieden. Om onze ervaringen verder te brengen. En daar zijn we trots op! Dit werd pas mogelijk met de financiële en inhoudelijk steun van Nederland Circulair, MVO Nederland en het Groene Brein. Dank daarvoor!

* Alle deelnemers ontvangen een deelname certificaat van de Mastertrack. Iedere deelnemer dient een eigen case in te brengen om aan te werken. Eventuele wijzigen in programma zijn voorbehouden