Positieve milieuscore VMRG Keurmerk aluminium kozijnen

Recent zijn nieuwe cijfers voor aluminium gevelelementen gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore. Door alle circulaire inspanningen in de metalen gevelbranche, is een aluminium raamkozijn gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk nu één van de betere keuzes voor het milieu. 

Aluminium schroot en broodjes samen de oven in.  

Waar komt deze positieve milieuscore vandaan? Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op.   

55% circulair aluminium  

De metalen gevelbranche heeft zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Dit branchegemiddelde van 55% is zowel in de bouw- als in de gevelbranche uitzonderlijk hoog. Om een idee te geven, de aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030.  

Milieuprestaties voor gebouwen 

Onlangs heeft de VMRG Levenscyclus Analyses (LCA’s) laten maken voor aluminium raamkozijnen gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. In een LCA wordt de milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus bepaald. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Diverse milieueffecten tijdens dit proces worden beoordeeld. De nieuwe positieve milieudata die hieruit naar voren komen zijn inmiddels verwerkt in de verschillende rekentools voor het berekenen van milieuprestaties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te vinden onder: 
– Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG Keurmerk; 
– Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, met VMRG Keurmerk. 
Voor deze LCA’s zijn gemiddelde branchedata gebruikt van bedrijven met het VMRG Keurmerk.  

Gunstige verwachtingen 

De branche spant zich in om de kringloop (metaal uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen maar toeneemt. Dit doet de branche onder meer door de introductie van circulaire businessmodellen van ‘recycling’ en ‘gevel met terugkoopgarantie’ tot ‘facade-as-a-service’. Samen scheiden de bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en materialen retour komen voor nieuwe gevels. Zo is het mogelijk om tot in lengte van dagen de kringloop te blijven doorlopen en het aandeel circulair zo hoog mogelijk maken. 

De VMRG verwacht op korte termijn nog een aantal verbeteringen in de nieuwe data die in de berekeningen van milieuprestaties voor gebouwen meegenomen kunnen worden. Ook zullen er de komende jaren meer nieuwe up-to-date milieudata voor gevelproducten gerealiseerd onder VMRG Keurmerk beschikbaar komen. 

< Eerste prototypes van de Circulaire Keuken geplaatst in huurwoningen | CIRCLES organiseert Gelderse Innovatie Top 20 >