Een nieuwe fase voor het Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Vijf jaar geleden werd het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) opgericht om in opdracht van het kabinet te werken aan 100% circulair bouwen in 2050. Na de oplevering van het zogeheten ‘basiskamp’ is met veel dank afscheid genomen van de leden van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Er is een nieuwe fase aangebroken, waarvan ook Cirkelstad onderdeel wordt. Vincent Gruis, hoogleraar housing management aan de TU Delft en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, vertelt erover.

“Het vraagt op allerlei gebieden verandering om toe te werken naar een circulaire en milieuvriendelijkere economie in 2050. Als transitieteam onderzoeken we wat er nodig is om deze transitie in gang te zetten. Naast ons team zijn er vijf jaar geleden ook transitieteams opgericht op het gebied van de maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen”, vertelt Vincent. “Als transitieteam adviseren we de rijksoverheid onder andere hoe zij de regelgeving aan moeten passen en wat doorslaggevend is voor succes. We stimuleren met goede voorbeelden en best practices.”

Volle breedte van de bouwsector
Vincent: “Als Transitieteam CBE richten we ons op de volledige breedte van de bouwsector. Van woningbouw en utiliteitsbouw, tot de bouw van bruggen en tunnels. Met een diverse groep hebben we in de eerste vijf jaar onderzocht wat de voorwaarden zijn om de circulaire bouweconomie op te kunnen schalen. Vanuit verschillende perspectieven hebben we kunnen kijken naar die voorwaarden. We hebben koplopers betrokken en zijn pilotprojecten gestart. Zo weten we aan welke knoppen al gedraaid is, en aan welke we nog moeten gaan draaien.”

Aftrap van een nieuwe fase
Eind 2023 heeft het team het ‘basiskamp’ opgeleverd: een collectie van adviezen en leidraden voor circulair bouwen. Nu is het transitieteam klaar voor een nieuwe fase, waar ook een nieuw team bij hoort. Vincent: “We willen nu de slag gaan maken van koplopers naar het peloton. Ook het Transitieteam CBE gaat zich daarop aanpassen. Met veel dank hebben we afscheid genomen van het team, en we hebben een nieuwe groep uitgenodigd om de volgende fase in te gaan. Op 28 mei komen we voor de aftrap samen met mensen uit diverse programma’s en netwerken, die op hun manier en binnen hun eigen segment al jaren bezig zijn met de transitie naar een circulaire bouweconomie. Ook Cirkelstad wordt een van de leden van het nieuwe Transitieteam Circulaire Bouweconomie.”

Manifest als duidelijk signaal
Een van de conclusies van het Transitieteam CBE afgelopen jaren is dat de rijksoverheid circulair bouwen nog onvoldoende agendeert. “Het transitieteam richt zich op de bouw, maar ook op hoger systeemniveau moeten veranderingen plaatsvinden”, licht Vincent toe. “Als een duidelijk signaal richting de overheid hebben we daarom een manifest overhandigd aan Staatssecretaris Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van IenW.” De overhandiging van het Manifest vond plaats tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Nijmegen op 14 maart.

Hoog op het lijstje
“In het manifest doen we op hoofdlijnen aanbevelingen op ambtelijk niveau. Ook vragen we om serieuze beleidsvoorbereiding om te onderzoeken welke veranderingen in Nederland of op Europees niveau in gang gezet moeten worden, om te zorgen dat hergebruikte en biobased milieuvriendelijke materialen een betere en eerlijke kans krijgen in de economie. We begrijpen dat dat niet over één nacht ijs gaat. Maar dat het misschien ingewikkeld is, mag niet de reden zijn om beleidsvorming weer vier jaar uit te stellen. We hopen dat de nieuwe regering de circulaire economie serieus neemt en hoog op het lijstje zet.”

< Ben jij onze nieuwe freelance communicatiemedewerker? | Circulair bouwen in het hoofdlijnenakkoord: mag het een onsje meer zijn? >