172impact

Partner in Rotterdam
Angela van Nordennen

Om de transitie naar een circulaire economie waar te maken zal iedere schakel in de keten moeten bewegen. Bewegen naar nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen en een andere mindset. Mijn ambitie is het aanjagen van deze beweging en mensen enthousiast maken voor de kansen en noodzaak van een circulaire economie.

In mijn projecten staat pragmatisch denken centraal. Een stip op de horizon, maar ook concreet maken wat dit vandaag betekent voor het denken en doen van de mensen. Wat gaan zij anders doen en wat levert het op. Klein beginnen en van daaruit een bredere beweging op gang brengen.

Cirkelstad helpt circulaire vraagstukken breder op te pakken en verbindingen te leggen die leiden tot nieuwe bewegingen. Daar sluit ik mij graag bij aan!