Architecten|en|en

Partner in Eindhoven
Joost Verbeek & Hugo Kooymans - Architecten

Architectuur verenigt voor ons schoonheid en betekenis, noodzaak en verlangen. Als ontwerpers en bouwers spelen we een cruciale rol in het terugdringen van onze collectieve ecologische voetafdruk en het direct aanpakken van de klimaatcrisis.

De transitie naar circulaire bouw vereist een cultuurverandering waarbij betrokkenen bewust kiezen voor klimaatvriendelijke mogelijkheden. Dit houdt in dat wij bij en|en innovatieve bouwmethodes omarmen en inspirerende, door data onderbouwde projecten delen om de weg naar klimaatpositief bouwen te effenen. Hiermee bevorderen we een bouwcultuur die gericht is op het creëren van een gezonde, natuur-inclusieve leefomgeving.

Architecten|en|en draagt graag actief bij aan de evolutie van een geitenwollen-sokken niche naar een professionele beweging, waar duurzaamheid essentieel en aantrekkelijk is. Dit doen we al vele jaren als partner in prefab strobouwsysteem Strotec, gericht op opschalen van land tot pand. Onze missie is het bevorderen van gezonde stedelijke verdichting met oplossingen die bijdragen aan welzijn en geluk van iedereen, met een inclusieve benadering die niemand achterlaat. Sluit naadloos aan bij Cirkelstad.