ASVZ

Partner in Drechtsteden
Jaap de Gruijter - Lid raad van bestuur

ASVZ heeft zich als gehandicaptenzorgorganisatie in november 2022 aan de Green deal duurzame zorg 3.0 gecommitteerd. Onder thema 4 – circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken, is als subdoel opgenomen dat we als zorg in 2030, t.o.v. 2016, 50% minder primaire grondstoffen verbruiken. Dat geld ook voor huisvesting, zowel voor nieuwbouw, renovatie als (planmatig) onderhoud.

Met het partnerschap van Cirkelstad willen we deze ambitie verdere invulling geven, door met kennis- en uitvoeringspartners samen we te werken aan ideeën en oplossingen die ons, maar ook de zorg in het algemeen, verder op weg helpen om deze doelen te bereiken.