Brink

Partner in Eindhoven
Housni Chaibi - Programmamanager Circulariteit

Wij geloven dat een duurzame inrichting van de gebouwde omgeving en het beperken van onze ecologische footprint steeds belangrijker zijn om ook in de toekomst welvarend te kunnen leven op aarde. Als landelijk actieve speler met advies-, management- en IT-diensten voor bouw, infra en vastgoed is Brink zich bewust van de grote impact die de sector heeft op onze planeet. Als grootste grondstofgebruiker, wordt circulariteit – en daarmee circulair bouwen – voor steeds meer organisaties noodzaak. Wij zien dat deze overtuigingen steeds breder gedragen worden en dat zo’n transitie inmiddels onoverkomelijk is. Maar hoe geef je zo een duurzame transitie handen en voeten?

Circulair bouwen vraagt om nieuwe kaders, nieuwe processen en nieuwe ambities. En het vraagt om mensen die niet bang zijn om nieuwe stappen te zetten. Door processen anders in te richten wordt de transitie naar een circulaire economie stap voor stap bereikt. Brink biedt inzicht in en adviseert over deze processen om circulariteit stapsgewijs verder te brengen.  

De opgaven met betrekking tot circulariteit staan niet op zichzelf, maar vergen een integrale aanpak. Tot deze benadering behoort het leggen van dwarsverbindingen zowel binnen de keten als tussen verschillende ketens. Via het landelijke partnerschap en de rol als Cirkelstad Spinner Eindhoven gaat Brink haar bijdrage leveren aan deze integrale aanpak.