Buro BOOT

Partner in Utrecht
Kees Boot - Directeur

BOOT zit midden in het gébruik- en hergebruik van materialen – en grondstoffen. Wij passen grondstoffen en materialen toe in onze ontwerpen voor infrastructuur en buitenruimte. Tegelijkertijd zijn wij door projectmanagement voor ontmanteling van gebouwen betrokken bij het vrijkomen van grote hoeveelheden materialen en grondstoffen.

Doordat wij dagelijks getuige zijn van de eindeloze hoeveelheden herbruikbare materialen die verdwijnen in het stort- verbrandings- en recyclingcircuit, zijn wij er des te meer van overtuigd dat het anders moet, maar ook anders kán. Onze ambitie is om zoveel mogelijk gebouwen, gebouwdelen, materialen en grondstoffen die vrijkomen op een zo hoog mogelijk circulair niveau her te bestemmen of opnieuw te gebruiken.

Dáarom hebben wij het initiatief genomen voor Insert. Met Insert nemen we samen met de branche verantwoordelijkheid om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te beperken tot 50% van het huidige gebruik.

Cirkelstad is hét platform waar alle lijnen bij elkaar komen en waar wij partners ontmoeten die vanuit de weerbarstige praktijk van alledag ook bezig zijn met circulaire initiatieven.  Samen delen we kennis om de droomstad “zonder uitval en zonder afval” te realiseren.