Chainable

Partner in Rotterdam
Simon Rombouts (links) en Jordy van Osch - Duurzaamheid en Productontwikkeling

Nederland staat voor een grote transformatieopgave. Er moeten voor 2040 een miljoen woningen worden bijgebouwd, en de economie moet in 2050 circulair zijn. Woningcorporaties en institutionele beleggers hebben een belangrijke rol. De sociale huursector alleen produceert jaarlijks 40.000 ton aan afgedankte keukens. Daarnaast veroorzaken gas- en elektriciteitsverbruik 90% van de CO2-uitstoot in corporatiewoningen.

Hierom introduceert Chainable het eerste circulaire Kitchen-as-a-Service concept. Speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. De keuken blijft van Chainable, waardoor hergebruik van materialen is gegarandeerd. Een Chainable keuken heeft een lange levensduur, minder plaatmateriaal en blijft circulair in gebruik. Door premium energiezuinige-apparaten beschikbaar te maken voor ieder segment met een vast bedrag per maand, maken wij een einde aan energie-slurpende wegwerp apparaten. Dankzij de nauwe samenwerking met ketenpartners tracht Chainable de gehele supply-chain van de keukensector versneld circulair te maken.