CHRITH architects

Partner in Zaanstad
Thomas van Nus en Christina Eickmeier - Eigenaren

CHRITH architects is gespecialiseerd in circulair en ecologisch bouwen. We zijn voortdurend op zoek naar een samenspraak van ruimtelijke oplossingen en natuurlijke materialen – voor een gezonde leefomgeving. 
Circulair bouwen betekent denken in kringlopen. Er wordt naar de hele levensloop van een gebouw gekeken: vanaf de winning van een grondstof, over de bouw- en gebruiksfase tot sloop en hergebruik. Daarbij gaat het om aspecten als de totale CO2-voetafdruk, architectonische kwaliteit en transformatie mogelijkheden voor een lange levensduur, hernieuwbare materialen en het vermeiden van niet recyclebaar, schadelijk afval. 


‘Biobased’ circulair bouwen sluit aan bij de natuurlijke kringlopen. We gebruiken in onze ontwerpen materialen als hout, stro, hennep, leem en kalk. Materialen zonder giftige toevoegingen, met een laag energieverbruik en de potentie van langdurig CO2-opslag voor klimaatpositief bouwen.


CHRITH architects is gevestigd bij Maakgemeenschap De Hoop in Zaandam.