Circulair West

Partner in Alkmaar
Leon van Ast - Aanjager en kwartiermaker

Circulair West maakt zich in Noord- en Zuid-Holland sterk voor ondernemers uit alle sectoren om hun bedrijfsactiviteiten te (her)ontwerpen op basis van duurzame en circulaire uitgangspunten. Net als Cirkelstad doet voor de bouwsector. Zo jagen we met elkaar de bedrijfsinnovatie aan en ontwikkelen verbonden bedrijven nieuwe producten, diensten en businessmodellen waarmee ze toekomstwaardig en toekomstbestendig zijn en blijven. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Hoewel pas 1 jaar onderweg vertegenwoordigen de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €500 miljoen euro en meer dan 2.000 werknemers, waarvan zo’n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft.

Deelnemende koplopers onderschrijven daarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd. De 17 SDG-doelen vormen voor hen een duurzaam kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en beogen van de wereld een betere plek te maken in 2030.