Cirkellab B.V.

Partner in Drechtsteden
Jeroen Put - Mede-eigenaar

Onze missie is het aanjagen én waarmaken van circulaire, regionale economie. “Kansen omzetten in oplossingen”, dat is onze aanpak. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond: grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie en duurzame inzet van mensen.

Daarbij is onze markt in beginsel iedere overheid, bedrijf of instelling die deel uitmaakt van een (regionale) economie en/of de circulaire, regionale economie wil stimuleren en tot uitvoering wil brengen waar dan ook in Nederland.

Dit sluit erg goed aan bij het concept Cirkelstad ‘geen afval, geen uitval’. Daarom hebben wij – als initiatiefnemer en regiospinner – bewust de keuze gemaakt onder de vlag van Cirkelstad in de Drechtsteden in de bouw te opereren. “Wij zien enorm de meerwaarde van gebundelde krachten, kennis en netwerk waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met concrete projecten!”

Cirkelstad Drechtsteden en het Cirkelstad leernetwerk provincies zijn een samenwerking tussen start met 8 en Cirkellab.