Dusseldorp

Partner in Arnhem
René Plaggenburg - Directeur Sloop & Reststoffencentra

Als sloopbedrijf en civiele aannemer is Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dagelijks werken onze mensen aan een schonere, gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen wij door het ontwerpen en realiseren van een sterke en klimaatbestendige infrastructuur waarvan ook toekomstige generaties profiteren, door verontreinigingen van de leefomgeving zorgvuldig te saneren en door gebouwen circulair te slopen. 

Circulair werken doen wij in al onze vakgebieden. Bij het inrichten van de openbare ruimte hergebruiken we de vrijkomende materialen zoals bijvoorbeeld straatstenen. Ook slopen doen we steeds vaker circulair. Al in de voorbereidingsfase doen wij onderzoek naar de kwaliteit en losmaakbaarheid van vrijkomende materialen. Alle herbruikbare producten en componenten zoals bijvoorbeeld kozijnen of kanaalplaatvloeren, demonteren we zorgvuldig en zetten we terug in de markt. Vrijkomende steenachtige grondstofstromen recyclen wij op onze eigen reststoffencentra tot hoogwaardige grondstoffen. Door circulair te werken besparen we op schaarse primaire grond- en bouwstoffen. Zo kijken we verder dan nu en werken we voor onze én toekomstige generaties!

Om onze visie op circulariteit te delen, te leren van elkaar en samen te werken aan een duurzamere wereld zijn wij partner van Cirkelstad.