Frank van Woerden Bouw BV

Partner in Veenendaal
Frank van Woerden - Directeur

Het op een verantwoordelijke manier met de aarde omgaan is een kernwaarde binnen Frank van Woerden bouw. Dat begint met goed samenwerken met alle partners in het bouwproces. Doormiddel van tools als BIM worden de bouwwerkzaamheden uitgebreid voorbereid. Dit leid tot minder fouten en faalkosten tijdens de uitvoering. Daar komt ook circulariteit om de hoek kijken. Minder fouten is minder verspilling en dat leid ook tot een beter werkklimaat. Verder geloven wij in lokaal werken met lokale partners. Transportbewegingen worden hierdoor zo minimaal mogelijk gehouden.
Wij zijn lid geworden van Cirkelstad om van elkaar te leren wat de transitie naar een circulaire economie voor ons bedrijf inhoud. Zodat we er ook daadwerkelijk kunnen bijdragen. Daarbij is kennis van circulaire processen en verantwoord materiaalgebruik erg belangrijk. Verder is het inspirerend om met een groep gelijkgestemden van gedachten te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Omdat wij het gehele bouwproces van ontwikkeling en ontwerp tot oplevering in eigen hand hebben, is het mogelijk om vroegtijdig te sturen op duurzaamheid en circulariteit. En daar kan de opgedane kennis binnen Cirkelstad worden toegepast.