Gemeente Arnhem

Partner in Arnhem
Nermina Kundić - wethouder Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie

Met het ondertekenen van de Woondeal Arnhem-Nijmegen heeft de Gemeente Arnhem zich gecommitteerd aan de volgende doelstellingen voor de woningbouw:

  • 25 % circulair bouwen in 2025
  • 50 % circulair bouwen in 2030
  • 100 % circulair bouwen in 2050

Daarnaast hebben we ook voor onze eigen inkoop en aanbestedingen in het maatschappelijk vastgoed en de openbare ruimte doelstellingen om circulair te werken.

Als eerste stap proberen we met de evaluatietool van Cirkelstad en met onze regionale circulaire impactladder in kaart te brengen waar we op dit moment staan. Een soort nulmeting dus. Hierbij stellen we ons nadrukkelijk de vragen: waar liggen de grootste verbeterkansen in onze bouwactiviteiten? Hoe kunnen we zo snel mogelijk onze negatieve impact verkleinen en onze positieve impact vergroten?

Als gemeente hebben we de unieke rol om op te kunnen treden als launching customer en om echt te kunnen investeren in innovatie. We hebben als overheid de maatschappelijke plicht om de juiste kant op te duwen.

Echter moet je daarvoor wel weten wat die juiste kant is. In eerste instantie moeten we erachter komen waar we staan. Vervolgens moeten we monitoren om te weten of je de goede kant op gaat, of dit de juiste effecten heeft en of het tempo hoog genoeg is. Cirkelstad kan ons met kennis en tools bijstaan om dit op een goede manier te doen, waarbij we aansluiten bij (inter)nationale ontwikkelingen. We moeten tenslotte als overheid niet allemaal ons eigen wiel uitvinden, maar inhoudelijk tot een duidelijke definitie, meetmethodiek en aanpak komen. Op deze manier weet de markt ook waar ze aan toe is.