Gemeente Utrecht

Partner in Utrecht
Lot van Hooijdonk - Wethouder

 

Als snelst groeiende stad van Nederland heeft Utrecht de ambitie een gezonde stad te zijn en te blijven. Een circulaire economie maakt daar deel van uit. Een cirkelstad is duurzaam, toekomstbestendig, creëert werkgelegenheid en put de aarde niet uit. In een stad waar zoveel gebouwd wordt, gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar de bouwsector. Een mooi voorbeeld daarvan is de transformatie van de Knoopkazerne aan de Croeselaan tot een modern kantoor. Bij het gedeeltelijke slopen en strippen van deze kazerne is het uitgangspunt om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Ook investeert de gemeente Utrecht in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering, afvalinzameling en inkoop. We verheugen ons op de samenwerking en de inspiratie die Cirkelstad biedt om de circulaire economie met inwoners en bedrijfsleven verder te brengen.