Heijmans Infra Zuidwest

Partner in Drechtsteden
Matthijs den Boef - Bedrijfsleider

Wij zijn de bouwers van een gezonde leefomgeving. Binnen Heijmans zijn we ambitieus en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame wereld en willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar dat kunnen én willen we niet alleen. Samen met onze ketenpartners willen we de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van energie, circulariteit, klimaat adaptatie en een forse bijdrage leveren aan het herstellen van de biodiversiteit. Door aan te sluiten bij Cirkelstad hopen we in een versnelling te komen binnen het thema Circulariteit. Goede ideeën brengen en halen om elkaar te versterken, slimme samenwerking en bovenal: luisteren naar de vragen en behoefte van andere partijen en opdrachtgevers. Buiten een technische transitie is het vooral een sociale transitie. Wij geloven in samenwerken vanuit vertrouwen, goede technische oplossingen volgen daar vanzelf uit.