Hemubo

Partner in Amsterdam
Erik Bottema - Conceptontwikkelaar Circulair Bouwen

Hemubo is een multidisciplinair bouw- en installatiebedrijf dat zich richt op de gehele levensduur van hoofdzakelijk sociale en middensegment huurwoningen. Van ontwikkeling en nieuwbouw door ons bedrijfsonderdeel Hillen & Roosen, tot renovatie, planmatig onderhoud en mutatiewerkzaamheden door de andere bedrijfsonderdelen van Hemubo. Binnen ons bedrijf zijn hiervoor vrijwel alle disciplines aanwezig, waaronder installatietechniek, asbestsanering, bouw- en schilderwerk en betonbouw en –reparatie. Hierdoor staat kennisdeling, integraal denken én werken centraal binnen de gehele organisatie. Deze werkwijze stelt ons in staat om verder te denken dan de initiële opgave: de impact op de TCO, marktwaarde van het complex en woonbeleving van bewoners. Door deze afwegingskaders al vroeg in het proces mee te nemen ontstaan degelijke, haalbare en ambitieuze projecten. Hemubo werkt projectoverstijgend samen met haar opdrachtgevers (hoofdzakelijk woningcorporaties), ketenpartners en leveranciers. Ons gezamenlijke einddoel is een prettige leefomgeving en een blije huurder.

De visie voor Nederland in 2050 is duidelijk: een schone economie en een klimaat-neutrale samenleving. Wij zetten ons daarom dagelijks in om woningen comfortabel, gezond en duurzaam te maken. Dit doen wij op een no-regret werkwijze: zo efficiënt mogelijk gebouwen klaar maken voor de toekomst, zonder desinvesteringen, maar mét keuzevrijheid in de toekomst. Vanaf het begin van het project zitten wij met álle betrokken disciplines om tafel om de bouwopgave te bekijken. Specifieke aandachtspunten brengen wij in kaart en wij zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties. Onze projectteams worden hierbij ondersteund door onze afdeling Conceptontwikkeling: een team van architecten en ingenieurs. Zo ontwikkelen wij integrale bouwplannen, waarbij haalbaarheid, betaalbaarheid (juist ook voor de huurders), TCO en duurzaamheid goed op elkaar zijn afgestemd. Uit ervaring weten wij dat een spraakmakend duurzaam project niet altijd het hoogste prijskaartje heeft.

Hemubo neemt graag zijn verantwoordelijkheid en het voortouw in de circulaire transitie. Dit doen wij door onszelf, onze opdrachtgevers en de markt continu te prikkelen en bevragen. Door projectoverstijgende samenwerkingsverbanden aan te gaan scheppen wij ruimte voor innovatie. Samen met onze opdrachtgevers, collega’s, ketenpartners en leveranciers! Juist door gezamenlijk de vraagstukken aan te vliegen komen wij stappen verder en kunnen wij de circulaire lading binnen onze gehele bedrijfsvoering toepassen. Van nieuwbouw en renovatie tot en met onderhoud en einde levensduur.

In diverse projecten en initiatieven hebben wij het circulaire gedachtengoed al kunnen implementeren:

  • Gezamenlijke ontwikkeling en nieuwbouw van twee houten en energieneutrale woon-werkgebouwen in de circulaire proeftuin Buiksloterham in Amsterdam-Noord: Patch22 en Top-Up.
  • Samen met een kunststof kozijnleverancier ontwikkelen van ’s werelds eerste 100% gerecyclede kunststof kozijnen. In 2020 wordt het eerste (renovatie)project met deze kozijnen gerealiseerd in Amsterdam, waarna een tweede grootschalig renovatieproject in Purmerend volgt.
  • Samen met een woningcorporatie ontwikkelen van circulaire houten kozijnen gemaakt van materialen die normaal eindigen als bouw- en sloopafval (sloophout en oud dubbelglas). Deze ontwikkeling betekent een beperking van onze afvalstroom en een significatie reductie van de CO2-uitstoot en milieu-impact.
  • Het ontwikkelen van een circulair renovatieplan voor de renovatie van 320 woningen in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Binnen het project worden nieuwe ontwerptools ontwikkelt en pilotprojecten opgestart wat zal resulteren in een zo duurzaam mogelijke renovatie.