KuiperCompagnons

Partner in Rotterdam
Rogier Mentink - Specialist circulair bouwen

KuiperCompagnons bouwt elke dag aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij, samen met bewoners, overheden en private partijen, bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.

Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-) architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We denken groots, en zorgen tegelijkertijd voor een uitvoerbaar plan. De afgelopen tijd hebben we onze definitie van het bijdragen aan duurzaam leven, wonen en werken aangescherpt. Wij zien circulair en modulair ontwerpen daar als onmisbaar onderdeel van. Onze planeet is een gesloten systeem, dus moeten ook alle projecten waar wij aan werken zoveel mogelijk bijdragen aan het sluiten van kringlopen. Wij willen dit doen door op een fundamenteel andere manier te kijken naar hoe er in het ontwerp van gebouwen, stedenbouwkundige plannen, en adviesklussen waar wij een rol in hebben omgegaan wordt met grondstoffen.