Madaster Foundation

Partner in alle cirkelsteden
Pablo van den Bosch - Board Member

Madaster is het internationale online register voor informatie over materialen en producten toegepast in de gebouwde omgeving. Het is onze missie een circulaire economie te faciliteren waar afval kan worden geëlimineerd. Op het Madaster Platform kunnen eigenaren, gebruikers, ontwerpers, bouwers en andere betrokken digitale gebouwinformatie uploaden en beheren. Dit wordt gestructureerd in gebouwdossiers, waarmee ook circulaire en financiële waarden kunnen worden vastgesteld. Binnen de grenzen van privacy en security stelt Madaster de informatie over materialen en producten beschikbaar voor de realisatie van circulaire gebouwen en het bijeen brengen van vraag naar en aanbod van gebruikte materialen.

Het platform staat onder toezicht van een onafhankelijke Foundation die de transparantie, publieke beschikbaarheid van data en sociale impact van Madaster bewaakt.