Mastermate

Partner in Amsterdam - Regio 071 - Utrecht
Richard Brinkman en Jaël Voskamp - Directielid en SDG impact manager

Mastermate is een coöperatie van Nederlandse familiebedrijven. We zijn een technische groothandel en leveren materialen, advies en oplossingen aan de bouw. Duurzaamheid en rentmeesterschap is een belangrijk thema binnen Mastermate. De keuzes die we als bedrijf maken hebben impact op mens, milieu en maatschappij door de hele keten heen. Die ecologische voetafdruk willen we verkleinen en onze positieve impact vergroten. Zowel aan onze inkoop- als verkoopkant.

In Nederland zullen woningen gebouwd én gerenoveerd blijven worden. We moeten daarbij wel de grenzen van onze aarde bewaken. Het opraken van de grondstoffen vraagt om verandering! We kunnen er gezamenlijk voor zorgen dat waardevolle grondstoffen in de keten blijven, in plaats van dat het afval wordt. Bovendien verminderen we significant CO2 uitstoot door het vermijden van het produceren én afdanken van een lineair product.

De prijs van circulaire producten lager houden dan lineaire producten is een grote uitdaging, want het slopen, schoonmaken en keuren is een arbeidsintensief proces. Maar wat voor ons het zwaarst meetelt is de milieuwinst. Wij denken graag mee met onze partners om het toepassen van circulaire producten zo laagdrempelig mogelijk te maken.