Natural Plastics International

Partner in Amsterdam
ing Bert van Vuuren - Eigenaar

Natural Plastics International ontwerpt, produceert en vermarkt producten voor de buitenruimte gemaakt uit reststromen uit de agri- en tuinbouw en worden in binnen- en buitenland gebruikt.

Onze producten zijn biologisch afbreekbaar zoals onze boomkluitverankering, drainage en watergeefsheets of biobased zoals faunarasters, lichtmastbescherming en verkeersborden.

Door het gebruik van de biobased producten draagt de afnemer bij aan diverse Sustainable Development Goals en zet concrete stappen richting de transitie naar de circulaire economie. 

Naast de producten hebben wij de succesvolle methode Magneet ontwikkeld. Mede dankzij de Green Deal C-199 is deze uitgegroeid tot een volwaardige tool om de natuurlijke weerstand tegen verandering weg te nemen, bestaande patronen te doorbreken en innovatieve aanbestedingen en/of projecten doelmatig te begeleiden richting gedragen besluiten en hoogwaardige toepassingen.De impact die je neerzet is afhankelijk van de ketenpartners waar je mee samen werkt. Om die reden zijn wij aangesloten bij het ambitieuze netwerk van C-creators en Cirkelstad.