Onderpand Vastgoedbeheer

Partner in Deventer
Demi Roelofzen - Adviseur Duurzaamheid & Innovatie

Onderpand Vastgoedbeheer is de partner voor renovatieprojecten. Binnen Onderpand zijn alle specialismen samengebracht voor een goed vastgoedbeheer. Wij als ketenpartners opereren vanuit één onderneming. Door de continuïteit in deze samenwerking worden de “Lessons-learned” beter geborgd. Het geen leidt tot een bewezen hogere efficiëntie in de voorbereiding en uitvoering. 

Onze ambitie is om in overleg met de opdrachtgever al het laaghangende fruit circulair te maken. Denk hierbij aan makkelijk te vervangen materialen voor dezelfde prijs die duurzamer en meer circulair zijn. Daarnaast streven wij ernaar om gelijkwaardig/hoogwaardig hergebruik van materialen te stimuleren. De komende jaren willen we ons meer richten op demontabele bouwmethoden. Samen met samenwerkingspartners en andere bedrijven uit bijvoorbeeld Cirkelstad hopen wij hier over te kunnen sparren en wellicht een keer een pilot uit te voeren.  

‘Samen is meer dan de optelsom’ is niet voor niets onze missie. ‘Delen is vermenigvuldigen’, daar staan en gaan wij voor. Circulariteit komt pas van de grond als we samen gaan proberen, vertrouwen en uitvragen. Dan kunnen wij in 2050 een circulaire bouweconomie garanderen.