Stadsregio Parkstad Limburg

Partner in Limburg
Paul Consten - Programma Adviseur

In Parkstad willen we in 2050 een circulaire regio zijn. Dit streven is goed voor de economie, de natuur én de inwoners van Parkstad. Sinds enkele jaren is circulaire bouw een strategisch speerpunt van Stadsregio Parkstad. De bouwindustrie trekt een bijzonder grote wissel op grondstoffengebruik vergeleken met andere sectoren en industrieën, waardoor in deze sector veel winst valt te behalen. Daarnaast staat de regio voor een bijzonder grote transformatieopgave. De komende 10 jaar zal er in Parkstad worden ingezet op de herstructurering van maar liefst 8.000 slechte woningen en wordt er via nieuwbouw circa 7.500 woningen toegevoegd aan Parkstad.

Binnen deze grote transformatieopgave is in de afgelopen jaren met name ingezet op circulair bouwen in de regio. Zo laten we met circulaire bouwprojecten als SUPERLOCAL, GTB Lab en Digital Deconstruction zien wat Parkstad op dit gebied in huis heeft. Ook zijn er belangrijke eerste stappen gezet met betrekking tot de verdere kennisontwikkeling rondom circulaire economie, verankering van circulariteit in agenda’s of beleid en het stimuleren van marktwerking en circulaire innovatie.