TRAJECT Adviseurs & Managers

Partner in Arnhem
Edwin Wiegerinck - Directeur-eigenaar

Eigenlijk is het heel logisch dat TRAJECT Adviseurs & Managers, als duurzame koploper in de markt, partner is geworden van Cirkelstad. Zo kan TRAJECT haar doelstelling, visie en missie nog beter delen: het creëren van duurzame oplossingen voor het realiseren van gezonde gebouwen in een gezonde leefomgeving, waarin de gebruikers optimaal kunnen wonen, werken, recreëren en leren. Opdrachtgevers worden deelgenoot gemaakt om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen: de verdere opwarming van de aarde te beperken. Ambitieuze doelen hierin zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot, het bouwen binnen een CO2-budget en het toepassen van circulariteit. Dat doen wij samen met opdrachtgevers voor nieuwbouw en renovatie- alsmede transformatieprojecten. Ons onderscheidende vermogen ligt in de integrale duurzaamheidsaanpak en het toepassen van parametrische analyses om zo optimaal de ambities te vertalen in een duurzaam, energiezuinig, circulair, haalbaar & betaalbaar project.  

Ons groene kantoor in Journey Offices in Arnhem is een voorbeeld van het toepassen van circulariteit met hergebruikte en biobased materialen.