Vlasman B.V.

Partner in Regio 071
Jan Stokman - Medewerker Circulariteit & Duurzaamheid

Lang voordat werd gesproken over een circulaire economie hield Vlasman zich bezig met het hergebruik van materialen. Voor het sloopbedrijf is dat een tweede natuur, die inmiddels is vastgelegd in een structurele aanpak. De medewerker Circulariteit & Duurzaamheid inventariseert bij aanvang van ieder project de kansen en mogelijkheden voor het hergebruik van materialen. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking in de keten gezocht om circulair slopen en recyclen naar een hoger plan te tillen.