Witteveen+Bos

Partner in Deventer
Robin Dijker, Bas Roelofs - Senior consultant & Adviseur Circular and Net zero Solutions

Nederland, de publieke en private sector, zal in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair moeten zijn in al haar doen en handelen. Witteveen+Bos helpt in dit transitieproces met strategie- en beleidsonderzoek, haalbaarheids- en implementatievraagstukken. In dit transitieproces beginnen onze opdrachtgevers nu echt werk te maken van hun eigen ambities, waarbij circulair het nieuwe normaal moet worden voor bouwprojecten.

Witteveen+Bos is partner geworden van Cirkelstad vanuit de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal Infra. We zien de meerwaarde van een goed overzicht van relevante indicatoren voor circulariteit en kennen de uitdagingen. De markt vraagt namelijk om inzicht in duurzaamheidsaspecten, circulaire strategie en ontwikkeling naar implementatie. Cirkelstad en partners werken samen aan een standaard voor circulair bouwen, daar draagt Witteveen+Bos graag aan bij!